Infos 2a

Znajomość języka obcego jest dzisiaj umiejętnością pożądaną, a wręcz konieczną. Im większy nasz lingwistyczny zasób, tym bardziej pożądanym kandydatem na rynku pracy jesteśmy. Nie ma wątpliwości, że ma to też przełożenie na edukację. Uczniowie, którzy posługują się jakimś językiem w stopniu komunikatywnym lub mają dużą chęć jego nauki, mogą uczestniczyć w wymianach zagranicznych, a w przyszłości podjąć studia w obcym kraju lub swobodnie korzystać z obcojęzycznych źródeł. W przypadku ścieżki zawodowej jest to gwarancja szybszego awansu, wyższych stanowisk i przyciągającego CV. Niewątpliwie najważniejszy jest dzisiaj języku angielski, a  tuż za nim plasuje się niemiecki. Jego znaczenie jest coraz większe, a Polacy jako bezpośredni sąsiedzi, mają z nim bliski kontakt. Nie dziwi więc fakt, że nauczany jest w większości szkół jako przedmiot fakultatywny, a czasami jeden z obowiązkowych. Aby jego nauka była efektywna, konieczny jest dobry podręcznik. Taki warunki spełnia „Infos 2a, którego autorami są: Tomasz Gajownik, Nina Drabich i Birgita Sekulska. Podręcznik został wydany przez wydawnictwo Pearson.

Dydaktyka w podręczniku „Infos 2a”

Celem tego podręcznika jest przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy, która pozwoli im na efektywne komunikowanie się oraz pozytywny wynik egzaminu maturalnego. Na treści w nim zawarte mieli udział nauczyciele oraz lektorzy. Zawiera materiał, z którego z powodzeniem mogą korzystać uczniowie o różnym poziomie posługiwania się językiem niemieckim. Poruszana tematyka jest interesująca dla uczniów na danym etapie rozwojowym. W ten sposób zachęca do korzystania ze zgromadzonych materiałów i przyswajania języka niemalże w naturalny sposób. Oprócz standardowych poleceń, między innymi z zakresu gramatyki, wiele jest tutaj też zagadnień kulturowych i obyczajowych z życia Niemców. Pozwala to na lepsze i głębsze zrozumienie różnic narodowych. Powoduje to, że proces nauki jest jeszcze prostszy.

Infos 2a jest trzecią częścią kursu niemieckiego, będącego elementem serii Infos. Seria zawiera aż 6 tomów. Niniejszy podręcznik dedykowany jest uczniom w klasach drugich liceum i technikum. Materiał realizowany jest w pierwszym semestrze roku szkolnego. Pełen jest ćwiczeń, które nie zniechęcają, lecz zachęcają do nauki. Zawiera treści przeznaczone dla poziomu podstawowego, jak i zaawansowanego. W jego tworzeniu brała udział w wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Służy poznaniu najważniejszych struktur gramatycznych, ale też zwyczajów i kultury. Zgodny jest z przyjętą podstawą programową. Polecają go uczniowie, jak i nauczyciele.

 

 


Posted in Podręczniki do nauki języków and tagged , , by with no comments yet.

Czas na człowieka!

Jedno z najbardziej fascynujących zagadnień

Człowiek. Istota rozumna, zwierzę, według niektórych obdarzone duszą. Jedyny gatunek, mający zdolność abstrakcyjnego myślenia i tworzenia nowych rzeczy. Biologia na czasie 2 to druga część serii Biologia na czasie, podręczników, przeznaczonych do nauki biologii w szkole średniej. W tej części, cały podręcznik poświęcony został właśnie człowiekowi. Jego budowie, mechanizmom, które pozwalają na wykonywanie codziennych czynności, substancjom chemicznym, odpowiedzialnym za przebieg poszczególnych procesów. Przerabiając ten podręcznik i przyswajając zawartą w nim wiedzę, nie sposób się nudzić!

Biologia na czasie 2, to podręcznik, który w dokładny i szczegółowy sposób zajmuje się zagadnieniem, jakim jest człowiek. Korzystając z tej książki można zdobyć wiedzę o poszczególnych układach: pokarmowym, oddechowym, krążenia, immunologicznym, wydalniczym, nerwowym, hormonalnym i rozrodczym. Ponadto, podręcznik wyjaśnia zagadnienia związane z metabolizmem, skórą, aparatem ruchu (mięśnie oraz kości), a także najczęstszymi chorobami dotykającymi człowieka. Szczególna uwaga została poświęcona tzw. chorobom cywilizacyjnym, które zazwyczaj dotykają mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych.

Poszerzaj swoją wiedzę!

Podręcznik Biologia na czasie 2 to książka, która w pełni przygotuje cię do zdawania matury z biologii na poziomie podstawowym. Pozwoli ci również na zdobycie wielu ciekawych informacji, pozwalających na lepsze zrozumienie tego, jak funkcjonuje twój organizm. Pamiętaj jednak, że podręcznik ten jest kompendium wiedzy, wymaganej podczas zdawania matury. Nie wszystkie tematy zostały więc bardzo szczegółowo omówione. Dlatego nie ograniczaj się tylko i wyłącznie do podręcznika!

Jeżeli lubisz biologię, myślisz o medycynie lub po prostu interesuje cię wiedza dotycząca człowieka, staraj się zgłębiać ten temat na własną rękę. Biologia na czasie 2 to książka, która pozwoli ci zdobyć podstawową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania ludzi. Korzystając z niej, bez problemu przygotujesz się z informacji wymaganych na maturze. Zdobędziesz fundamenty, które umożliwią ci dokładniejsze zgłębienie interesujących cię tematów. Możesz czytać blogi, czasopisma, literaturę branżową. Dodatkowo, warto śledzić oferty różnych uniwersytetów. Wydziały uczelni wyższych od czasu do czasu organizują różne wydarzenia tematyczne, takie jak np. noc biologów. W niektórych miastach, licealiści i młodsi uczniowie mają okazję zgłębiać wiedzę na seriach wykładów i zajęć praktycznych, organizowanych na wydziałach oraz w laboratoriach. Aktywnie poszukując wiedzy, masz szansę na dowiedzenie się wielu ciekawych informacji.

 


Posted in Nauki ścisłe and tagged , , by with no comments yet.

Chemia Nowej Ery

Seria Chemia Nowej Ery jest dedykowana dla klasy 7 i 8 szkół podstawowych. Zawiera kompendium wiedzy przewidziane do nauki chemii. Dla każdej z tych klas przeznaczony jest osobny zestaw, w którego skład wchodzą następujące materiały, ukazujące się nakładem wydawnictwa Nowa Era:

– podręcznik autorstwa Teresy i Jana Kulawików oraz Marii Litwin,

– zeszyt ćwiczeń autorstwa Elżbiety Megiel i Małgorzaty Mańskiej,

– zbiór zadań autorstwa Maria Litwin, Teresy Kulawik i Szaroty Styki-Wlazło.

Program nauczania dla klasy 7 przewiduje tematykę związaną z poznaniem działania wodorotlenków i soli rozpuszczalnych w wodzie, jak i symboli pierwiastków znajdujących się w tablicy Mendelejewa. Ostatni z elementów przewidzianych w programie dydaktycznym jest ułatwiony, dzięki dołączonej do podręcznika tablicy. Drugim z dodatkowych materiałów jest tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków w roztworach wodnych. Natomiast w klasie 8 program nauczania przewiduje tematykę chemii organicznej i nieorganicznej, a wstępem do podręcznika jest podsumowanie materiału z klasy siódmej.

Każdy zeszyt ćwiczeń jest zbiorem zadań, które pomagają lepiej zrozumieć przedmiot i budować umiejętności obliczeniowe, jak i naukowe podejście pozwalające planować prowadzenie własnych doświadczeń. Ostatnim elementem każdego zestawu są zbiory zadań, które są zbiorem ćwiczeń i zadań pozwalających efektywnie przygotować się do testów i sprawdzianów, a także egzaminu kończącego szkołę oraz olimpiad. Chemia Nowej Ery oprócz tradycyjnych materiałów zawiera również kody, które otwierają dostęp do informacji znajdujących się na stronie internetowej.

Charakterystyka „Chemii Nowej Ery”

Przygotowana przez znamienitych autorów stanowi doskonałe źródło wiedzy dla uczniów w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej. Konstrukcja podręcznika i zeszytu ćwiczeń jest stworzona w przejrzysty sposób, a materiał ułożony jest według narastającego stopnia trudności, który zwiększa się z roku na rok. Innowacyjnym rozwiązaniem jest dostęp multimedialny do materiałów dodatkowych, który odpowiada na współczesne potrzeby uczniów. Materiał pozwala kształtować umiejętności obliczeniowe, analityczne oraz wyciągać wnioski przyczynowo-skutkowe z obserwowanych doświadczeń. Uczniowie mogą też korzystać z filmów dydaktycznych oraz dzienników laboratoryjnych. Osoby szczególnie zainteresowane chemią mają też partie podręcznika poświęcone dodatkowym treściom. Zestaw jest przydatny nie tylko dla uczniów, ale też nauczycieli, którym pomaga prowadzić lekcje bardziej interesująco i efektywnie.

 

 


Posted in Nauki ścisłe, Podręczniki szkolne and tagged , , by with no comments yet.